Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства

Дата
2018
Автори
Флісак Костянтин Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджено теоретичні і методичні засади функціонування економічної дипломатії як об’єктивної складової сучасних міжнародних економіч-них відносин. Розкрито основні теоретичні концепції економічної дипломатії як важливої складової забезпечення національних економічних інтересів держави. Інтерпретовано сутність економічної дипломатії як науки, як форми специфічної діяльності держави та її суб’єктів і як інструменту зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено основні галузеві та територіальні вектори економічної дипломатії України. Розглянуто специфіку енергетичної дипломатії на світовому рівні та на рівні України. Висвітлено окремі аспекти розв’язання проблеми державного зовнішнього боргу інструментарієм економічної дипломатії. Проаналізовано та узагальнено досвід економічної дипломатії ряду провідних країн світу: ФРН, Польщі, Великобританії, США, Китаю, Японії. На основі такої систематизації виокремлено спільні та відмінні риси економічної дипломатії названих держав. Визначено специфіку економічної дипломатії ЄС та обґрунтовано перспективи забезпечення національних інтересів в інтеграції України до світового господарства механізмами економічної дипломатії. Ключові слова: економічна дипломатія, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародне економічне партнерство, енергетична дипломатія, експорт, імпорт, інвестиційна діяльність, зовнішній борг.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Фліссак К.А. Методологічні засади та механізми використання економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Флісак Костянтин Андрійович. - Київ, 2018. - 42 с.
Зібрання