Еволюція позиції США щодо інтеграційних проектів Росії на пострадянському просторі (1991-2014 рр.)

Дата
2016
Автори
Гвоздков Сергій Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Аналіз стану наукової розробки проблеми дослідження свідчить про її недостатній рівень висвітлення у вітчизняній та зарубіжній історичній науці, хоча її окремі аспекти було розкрито у працях переважно політологічного характеру. Політика США розглядалася переважно в межах загального зовнішньополітичного курсу Вашингтона щодо нових незалежних держав, побіжно - при дослідженні американсько-російських відносин, взаємодії України з НАТО тощо. В українській історіографії відсутні праці узагальнюючого характеру, у яких політика США стосовно інтеграційних процесів на пострадянському просторі була предметом спеціального дослідження, розглядалася цілісно і впродовж усього хронологічно означеного у дисертації періоду. Для усебічного розкриття теми дослідження використано репрезентативну джерельну базу, яку було поділено на шість груп: 1. офіційні документи та інші джерела виконавчої влади США, які висвітлюють стратегію зовнішню політику різних адміністрацій; 2. джерела законодавчої влади США (закони, протоколи слухань в Конгресі); 3. офіційні документи та інші джерела виконавчої та законодавчої влади Росії; 4. законодавчі акти України, що стосуються її зовнішньополітичного курсу та напрямків регіональної інтеграції; 5. міжнародні документи (двосторонні та багатосторонні договори, установчі документи міжнародних організацій, спільні заяви голів держав, урядів міністрів закордонних справ, виступи та заяви генеральних секретарів міжнародних організацій); 6. праці державних і політичних діячів США, Росії, України, включаючи мемуари. - В умовах розпаду СРСР адміністрація Дж. Г. У. Буша восени 1991 р. прийняла рішення про можливе визнання за певних умов незалежності пострадянських держав, хоча до цього підтримувала збереження СРСР у реформованому вигляді. Національні інтереси США стосовно нових незалежних держав у 1990-ті рр. включали: підтримку їхньої незалежності, здійснення ними демократичних і ринкових перетворень, демілітаризації й військової конверсії, уникнення внутрішніх та міжнародних конфліктів на пострадянському просторі, але передусім – вирішення питання нерозповсюдження ядерного арсеналу колишнього СРСР.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Гвоздков С. Ю. Еволюція позиції США щодо інтеграційних проектів Росії на пострадянському просторі (1991-2014 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 всесвітня історія / Гвоздков Сергій Юрійович. - Київ, 2016. - 195 с.
Зібрання