Психологічні чинники батьківського вигорання жінок

Дата
2021
Автори
Ориняк О.С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті дослідницької роботи було здійснено теоретичний аналіз літератури та сформовано концептуальну модель, яка засвідчує широкий вплив як індивідуально-психологічних (внутрішніх), так і соціально-демографічних (зовнішніх) психологічних чинників на батьківське вигорання жінок. Адаптований опитувальник «Оцінка батьківського вигорання» було апробовано на україномовній вибірці (120 жінок) за допомогою онлайн платформи та отримано результати, які представлені до порівняльного та кореляційного аналізу. Результати статистичних аналізів показали, що рівень жінок, які мають синдром не перевищує 10%, трохи більше респонденток страждає від середнього та низького рівня вигорання, тобто загальна кількість жінок з вигоранням вдвічі більша, ніж в Європі та США. Представлені результати аналізу параметрів сімейної згуртованості і адаптації свідчать про обернену залежність показників згуртованості з вигоранням, що дає можливість стверджувати, що чим більш тісний зв’язок між членами сім’ї, тим нижчий показник вигорання, адже мама в такій сім’ї отримує значно більше підтримки, допомоги та розуміння. Значущі зв’язки з рівнем батьківського вигорання мають такі виміри батьківського ставлення як «симбіоз» та «інфантилізація». «Симбіоз» у ставленні до дитини описується як прагнення батьків були єдиним цілим з дитиною, задовольняти її забаганки та потреби, огороджувати від неприємностей та труднощів, що супроводжується відчуттям постійного фонового неспокою за дитину, переживання її як маленької та беззахисної. Також значущий позитивний зв’язок прослідковується між всіма показниками вигорання з типом ставлення «маленький невдаха», що свідчить про нехтування емоційним та психологічним здоров’ям дітей. Отримані дані щодо зв’язку вигорання з типом батьківського ставлення доводять, що вищий рівень загального показника вигорання та всіх чотирьох його проявів мають матері, які виховують дітей молодшого віку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Ориняк О.С. Психологічні чинники батьківського вигорання жінок : дипломна робота … магістр : 053 Психологія / Ориняк О. С. - Київ, 2021. – 118 с.