Євангельські чудеса в християнській традиції: символізм в їх інтерпретаціях

Дата
2021
Автори
Райчинець Єлизавета Федорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті дослідження було виявлено, що релігієзнавчий підхід до поняття чуда узагальнено тлумачить його від латинського mirare “здивування” - як надзвичайні події, що викликають “подив”, а також, слідуючи Д. Юму, досліджують інтерпретацію чудес як “порушень законів природи”, вважаючи природні причини недостатніми для їх пояснення, а, отже, такими, що неможливо пояснити раціонально. В роботі було проаналізовано поняття чуда і виявлено його суттєві риси у релігієзнавчому контексті; охарактеризовано релігієзнавчий та теологічний підходи до розуміння символу (через аналіз теорій М. Еліаде та П. Тілліха) ; подано стислий огляд філософських інтерпретацій чуда, виявлено їх сутнісні характеристики та символічні аспекти; досліджено особливості феномена чуда в контексті біблійного наративу; виявлено та проаналізовано символізм в сучасних теологічних інтерпретаціях євангельських чудес.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Райчинець Є. Ф. Євангельські чудеса в християнській традиції: символізм в їх інтерпретаціях: кваліфікаційна робота … магістра : 031 Релігієзнавство / Райчинець Єлизавета Федорівна. - Київ, 2021. – 90 с.