Особливості функціонування запозичень із польської мови в українськомовних текстах кінця XVІ - XVІІ століття

Дата
2023
Автори
Кучер Ірина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мова – джерело для вивчення нашої культури, історії, розвитку суспільства. Її розвиток не можливий без іншомовних впливів і як би ми не прагнули до використання питомої лексики, запозичення завжди будуть присутні в нашому мовленні. Вплив інших мов на нашу відстежується у змінах мовних одиниць, морфем, суфіксів, префіксів тощо. Запозичення можуть відбуватися як у письмовому вигляді, так і в усному. В староукраїнських текстах відслідковується історія та розвиток мов, їх вплив один на одного. Майже всі письмові та усні пам’ятки кінця XVI – XVII ст. дійшли до наших років і ми можемо досліджувати їх та знаходити спільні і відмінні мовні одиниці в різних мовах, як одної мовної сім’ї так і в цілих групах. Лексика це дуже динамічне явище, вона розвивається з народом. Вона відображає сутність, піднесення та розвиток різнобічних сфер життя: побутових, економічних, політичних, тощо. Вивчення мови, запозичень, полонізмів, діалектизмів, та інших дуже важливо, оскільки дає нам уявлення про наше минуле та сучасне, а це основа народу, його історичні події, незалежність, розвиток. В «Отписі» Клірика Острозького, листі Іпатія Потія та Вижвівській актовій книзі засвідчені як власне полонізми, так і лексеми, що потрапили за посередництвом польської мови з інших, переважно західноєвропейських, мов. Не усі запозичення стали набутком сучасної української літературної мови, проте активно функціонували в певний часовий проміжок. При цьому активно використовувалися й питомі українські слова-відповідники, тобто можна говорити про синонімічні відношення, варіативність мовних елементів різних рівнів. Аналіз лексем свідчить про розширення виражальних можливостей української мови того часу, про формування певного соціально і територіально зумовленого мовного середовища. І хоча частина питомих лексем безпідставно була витіснена полонізмами, але завдяки посередництву польської мови староукраїнська мова мала змогу розвиватися в контексті західноєвропейської мовної практики. У той же час багато запозичень сприймалися як чужі, вони не засвоїлися мовою і забулися, будучи заміненими лексемами, створеними на ґрунті питомих коренів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кучер І. Особливості функціонування запозичень із польської мови в українськомовних текстах кінця XVІ - XVІІ століття : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Кучер Ірина. – Київ, 2023. – 59 с.