Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система

Дата
2017
Автори
Іваницький Сергій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі аналізуються теоретичні основи організації адвокатури в Україні, її принципи та система. Уточнюється поняття, мета, завдання і функції адвокатури, розкривається її правова природа. Висвітлюється ґенеза правових і доктринальних основ адвокатури. Формулюється поняття “принцип адвокатури”, розкривається його сутність, ознаки і співвідношення із суміжними юридичними категоріями. Визначається система принципів адвокатури, здійснюється їх класифікація, установлюється роль, функції та особливості взаємодії цих принципів. Надається характеристика основоположних принципів адвокатури (незалежність, професійна компетентність, конфіденційність, уникнення конфлікту інтересів), принципів організації територіальність, обумовленість судоустроєм, спеціалізація, корпоративне самоврядування, доступність) та принципів діяльності адвокатури (ефективність, мультидисциплінарність, розумна винагорода). Висвітлюється зарубіжний досвід в цій сфері. Досліджуються теоретичні підходи щодо аналізу адвокатури як системи в Україні та світі. Визначається структура і система адвокатури України. Виокремлюються й характеризуються ключові підсистеми та елементи системи української адвокатури, відстежуються зв’язки і відносини між ними. Виявляються й аналізуються проблеми інституціональної конфігурації вітчизняної адвокатури. Визначаються концептуальні основи подальшого розвитку системи і принципів адвокатури України, формулюються пропозиції щодо удосконалення їх правового регулювання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Іваницький С. О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : автореф. дис. ...д-ра юрид. наук : 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура / Іваницький Сергій Олександрович. - Київ, 2017. – 38 с.
Зібрання