In silico та in vitro аналзіз цитотоксичності новосинтезованих второваних нуклеозидів

Дата
2023
Автори
Чубатий Кирило
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено розрахунок цитотоксичності сполук використовуючи метод МТТ, дослідження проводилося на трьох культурах клітин, а саме MDCK, B95-8 та Wish; та проведено аналіз фізико-хімічних параметрів, параметрів медичної хімії та профілю ADMET, використовуючи програмне забезпечення ADMET lab 2.0. Також для підтвердження отриманих даних, результати були порівняні з зітвердженими FDA лікарськими фторованими нуклеозидами. Встановлено, що всі досліджені речовини показали хороший результат, мають високий потенціал і можуть бути в подальшому більш глибоко досліджені для можливого використання в медицині. Також було встановлено, що визначення токсичності in silico підтверджує лабораторні методи та розширює показники речовини, що свідчить про доцільність використання модельних досліджень. Отримані результати можуть мати важливе значення як для розробки нових антивірусних та протипухлинних препаратів на основі фторованих нуклеозидів, так і для подальших досліджень сполук використаних в роботі. Результати також довели доцільність застосування методів in vitro та in silico на ранніх стадіях аналізу сполук, потенційно використовуваних в медицині. Ключові слова: фторовані нуклеозиди, цитотоксичність, МТТ, ADMET.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Чубатий К. П. In silico та in vitro аналзіз цитотоксичності новосинтезованих второваних нуклеозидів : дипломна робота : 091 Біологія / Чубатий Кирило. - Київ, 2023. - 56 с.