Взаємозв’язок самооцінки та рівеню стресостійкості студентів в умовах надзвичайних ситуацій

Дата
2022
Автори
Олешко Єлизавета Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті проведеного дослідження було визначено основні взаємозв’язки стресостійкості та самооцінки студентів . Більш того, представлено методичні рекомендації щодо методів протидії стресові в умовах надзвичайних ситуацій для студентської молоді. При проведенні емпіричного етапу дослідження, вдалося зафіксувати особливості взаємозв’язку самоставлення, як особистісної структури самооцінки та копінг-стратегій, як проявів рівню стресостійкості студента. Вказано, що самоставлення особистості значною мірою корелює з конструктивністю копінгів. Зокрема, внутрішня узгодженість більш характерна студентам, що проявляють конструктивні копінг-стратегії, напротивагу яким асоціальність та мисленнєвий ескапізм є механізмами подолання стресу для особистості, що виявляє внутрішню конфліктність. Зроблено припущення щодо підвищення конфронтації в переживаннях особистості у зв’язку з дезадаптивною квазірефлексією, що обумовлена спробою мисленнєвого відчуження від ситуації та недостатньою соціальною підтримкою. Власне, соціальна підтримка є необхідною для тих із студентів, що формують самооціночний портрет спираючись на репрезентації та оцінки. У той же час, доволі цікавими є результати щодо кореляції самоставлення, зокрема, самозвинувачення та копінгу позитивних формулювань. Так, особистість, що схильна до переформульовування та переоцінки актуальної стресогенної ситуації, значно частіше схильна до звинувачення себе та самообману, їй меншою мірою доступні процеси самопізнання та внутрішня чутливість. Напротивагу, ті із студентів, хто прагнуть до пізнання та уваги на власних емоціях в ситуації кризи мають суттєво вищий рівень внутрішньої чесності та позитивні рефлексивні тенденції
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Олешко Є. М. Взаємозв’язок самооцінки та рівеню стресостійкості студентів в умовах надзвичайних ситуацій : дипломна робота … бакалавра : 053 Психологія / Олешко Єлизавета Миколаївна. - Київ, 2022. – 65 с.