Нейромережний застосунок розпізнавання дорожніх знаків та об‘єктів на дорозі

Дата
2023
Автори
Генташ Ю. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність теми. Останнім часом швидкість розвитку технологій зростає з кожним днем, тому виникає все більше можливостей для впровадження інноваційних рішень у різних сферах діяльності. Однією з таких областей є дорожній рух, де вже застосовуються різноманітні технології для забезпечення безпеки та комфорту учасників дорожнього руху. Одним зі способів підвищення безпеки дорожнього руху є автоматизація процесу розпізнавання дорожніх знаків та об'єктів на дорозі. Це дозволить автоматично визначати швидкість руху, відстань до інших транспортних засобів та передбачати небезпечні ситуації на дорозі. Мета роботи: покращити надійність функціонування транспортних магістралей, а також підвищити їх безпеку на основі використання нового нейромережевого застосунку для розпізнавання дорожніх знаків та об'єктів на дорозі. Для досягнення поставленої мети в роботі розроблено та реалізувано застосунок на основі згорткової ШНМ. В застосунку використані найсучасніші методи машинного навчання, такі як глибоке навчання та, які дозволяють отримати високу точність в розпізнаванні дорожніх знаків та об'єктів на дорозі. Об’єкт дослідження – процес виявлення об’єктів на зобрженнях за допомогою нейромережевих технологій. Предмет дослідження – система виявлення дорожніх знаків та об’єктів на дорозі засобами нейромережевих технологій. Результати роботи. Програмно реалізована інтелектуальна система для надання інформації про ситуацію на дорозі. Апробація роботи. Система пройшла тестування Ключові слова. Нейронна мережа, дорожні знаки, детектування, виявлення, безпека дорожнього руху, асистент водія.
Theme`s relevance. Recently, the speed of technology development is growing every day, creating more opportunities for implementing innovative solutions in various fields of activity. One such area is road traffic, where various technologies are already being used to ensure the safety and comfort of road users. One way to improve road safety is to automate the process of recognizing road signs and objects on the road. This will allow for automatic determination of speed, distance to other vehicles, and prediction of dangerous situations on the road. The purpose of the work: to improve the reliability of transport highways and increase their safety, a new neural network application for recognizing road signs and objects on the road has been developed and implemented in this work. To achieve this goal, a convolutional neural network-based application was developed and implemented. The application uses the most advanced machine learning methods such as deep learning, which allows for high accuracy in recognizing road signs and objects on the road. The object of the research is the process of object detection in images using neural network technologies. The subject of the research is the system for detecting road signs and objects on the road using neural network technologies. Work results. A software-based intelligent system for providing information about the situation on the road. Approbation of work. The system has been tested Keywords: neural network, road signs, detection, identification, road safety, driver assistant.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Генташ Ю. А. Нейромережний застосунок розпізнавання дорожніх знаків та об‘єктів на дорозі : кваліфікаційна робота … «магістр» : 122 Комп’ютерні науки / Генташ Ю. А. - Київ, 2023. - 85 с.