Управління проектом створення онлайн-платформи з надання психологічної та профорієнтаційної підтримки для учнів 8-11 класів "My future career"

Дата
2022
Автори
Гужва Юлія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках магістерської кваліфікаційної роботи було проведено аналіз предметної галузі проєкту, аналіз конкурентного впливу методом 5 сил Портера, використано SWOT-аналіз для визначення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів враховуючи можливості та загрози, проведено макроаналіз середовища з використанням STEP-аналізу, що допоміг визначати найбільш вагоміші зовнішні фактори та розробити заходити урегулювання впливу факторів. В межах інвестиційних досліджень було визначено основні економічні показники, що доводять привабливість і ефективність для вкладів інвесторів. Побудовані дерево проблем та цілей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Гужва Ю. Управління проектом створення онлайн-платформи з надання психологічної та профорієнтаційної підтримки для учнів 8-11 класів "My future career" : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Гужва Юлія. – Київ, 2022. – 141 с.