Розробка багатофункціональної ERP з мікросервісами Django для оптимізації процесів та автоматизації документообігу яхтингової компанії

Дата
2021
Автори
Хомич Богдан
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Завершений аналіз бізнес-моделей та процесів в у яхтовій галузі. Сформовані вимоги до вебсервісів системи. На основі визначених вимог було проведено об'єктно-орієнтоване проектування системи у мікросервісній архітектурі, створена його архітектура та спроектований графічний інтерфейс. Проведений аналіз підходів до розробки мікросервісних систем та обрані мова Python та фреймворки Django та React, де останній виступає засобом майбутньої реалізації кросплатформенного додатка. Розроблена ERP-система та додаток Онлайн-логбук в мікросервісній архітектурі автоматизації процесів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Хомич Б. Розробка багатофункціональної ERP з мікросервісами Django для оптимізації процесів та автоматизації документообігу яхтингової компанії : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Богдан Хомич. - Київ, 2021. - 52 с.