Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури ХХ ст

Дата
2016
Автори
Нахлік Олеся Степанівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є першим цілісним дослідженням української рецепції художньої та есеїстичної прози (в оригіналі та перекладах) польських письменників ХХ ст. А. Бобковського, Т. Боровського, Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, В. Ґомбровича, Т. Кон віцького, Ч. Мілоша, А. Стасюка. Динаміку рецептивного процесу простежено на діахронному зрізі, у зіставленні з польськими, а принагідно й іншими європейськими трактуваннями аналізованих творів. Виявлено інтерпретаційні домінанти україн ських текстів-реакцій (Ю. Андруховича, О. Бойченка, А. Бондаря, О. Коцарева, Б. Матіяш, К. Москальця, М. Рябчука, А. Павлишина, Ю. Прохаська, О. Сливин ського, Н. Сняданко, С. Яковенка та ін.). Розкрито й осмислено проблематику ре цептивних текстів, які систематизовано відповідно до виявлених у них культурно аксіологічних акцентів. Більшість зібраних та упорядкованих матеріалів уведено в науковий обіг уперше.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Нахлік О. С. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 – порівняльне літературознавство / Нахлік Олеся Степанівна. - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання