Взаємозв’язок перфекціонізму з мотивацією досягнення

Дата
2021
Автори
Ткаліч Катерина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було здійснено теоретичний аналіз феноменів перфекціонізму, мотивації досягнення та їхніх характерних особливостей. На основі отриманих результатів емпіричного дослідження розкрито взаємозв’язок перфекціонізму з мотивацією досягнення успіху та мотивацією боязні невдач. Здійснено порівняння прояви перфекціонізму та особливості мотивації залежно від віку та статі. За допомогою факторного аналізу виділено основні типи поєднання перфекціонізму з мотивацією досягнення. Результати дослідження вказують на те, що мотивація досягнення є ключовим елементом структури перфекціонізму і можливим компонентом внутрішніх психологічних механізмів, що лежать в його основі. Мотив досягнення успіху, характерний для нормального перфекціонізму, підтримує звершення, досягання цілей та отримання високих результатів у межах адаптивної поведінки та адекватної оцінки власних помилок і досягнень. Тоді як мотив уникнення невдач підтримує неадаптивний перфекціонізм, так як пов’язаний з уникненням і страхом недосконалості, помилок, негативних наслідків у вигляді несхвалення чи неприйняття (в тому числі самого себе). Патологічний перфекціонізм пов’язаний з орієнтованим на себе та соціально приписаним перфекціонізмом, що ще раз доводить негативний вплив самокритики та очікування критики й оцінки інших.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Ткаліч К. О. Взаємозв’язок перфекціонізму з мотивацією досягнення : кваліфікаційна робота … бакалавра : 053 Психологія / Ткаліч Катерина Олександрівна. - Київ, 2021. – 69 с