Зміст мотивів лідерства/керівництва політичного актора

Дата
2023
Автори
Терехова Аліса
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі здійснено теоретико-емпіричне узагальнення результатів дослідження змісту мотивів політичного лідерства/керівництва політичних а́кторів. У роботі досліджено індивідуально-стильові особливості політичного лідерства та керівництва, зокрема мотиви політичної діяльності професійних політиків. Мотиви політичного лідерства/керівництва — це опредмечені потреби, які спонукають до політичної діяльності, викликають в а́кторів певні внутрішні стани та наповнюють професійну політичну діяльність смислом. Встановлено, що мотиваційний профіль а́ктора є інтегрованою системою мотивів досягнення, афіліації-близькості та влади і розкриває зміст спрямованості політичного а́ктора. Зміст та структура мотивів політичного лідерства/керівництва політичного а́ктора безпосередньо впливає на результати професійної діяльності. З’ясовано зміст та структуру мотивів політичного лідерства/керівництва на основі чого розроблено мотиваційні профілі політичних діячів — президентів України різних років, а саме: 1991, 2005, 2010 роки з домінуванням мотиву досягнення, який характеризується прагненням до досконалості, асоціюється з помірним ризиком, використанням зворотного зв'язку та демонструє цікаву закономірність. Ключові слова : політичне лідерство, політичні діячія, професійні політики, президенти України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Терехова А. Зміст мотивів лідерства/керівництва політичного актора : дипломна робота ... магістра : 053 Психологія / Терехова Аліса. - Київ, 2023. - 212 с.