Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в демократичній державі

Дата
2016
Автори
Мельничук Олег Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проаналізовано історію формування взаємовідносин релігійних організацій та держави, визначено методологію дослідження взаємовідносин релігійних організацій та держави, здійснено аналіз взаємодії релігійних організацій та держави у країнах пострадянського простору, визначено сучасну правову модель відносин релігійних організацій та держави у європейських країнах, досліджено сучасну правову модель відносин релігійних організацій та держави у Сполучених Штатах Америки. З’ясовано сучасний стан нормативно-правового регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій в Україні, проаналізовано партнерство релігійних організацій і державних інституцій у соціальній та гуманітарній сферах, конкретизовано перспективи та проблематику діяльності релігійних організацій в Україні в контексті розбудови демократичної держави.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Мельничук О. П. Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в демократичній державі : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Мельничук Олег Петрович. - Київ, 2017. – 23 с.
Зібрання