Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права України

Дата
2017
Автори
Шпарик Назар Ярославович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правових актів як джерел екологічного права України. Розкрито їх поняття, значення, ознаки та види, проаналізовано критерії класифікації цих актів. Значну увагу приділено процесу імплементації міжнародно-правових актів у національне екологічне законодавство. Запропоновано новий термін та подано авторське визначення поняття «міжнародно-правовий стандарт у галузі охорони довкілля», відображено послідовність трансформації таких стандартів у норми національного законодавства та виділено механізм реалізації цих стандартів: юридичне закріплення, фактичне застосування, інституційне та компенсаційне забезпечення. З’ясовано роль та значення глобальних, європейських та регіональних міжнародних договорів у сфері охорони довкілля для законодавства України. Здійснено аналіз впливу джерел права Європейського Союзу у рамках забезпечення виконання Додатку ХХХ Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що стосуються навколишнього природного середовища. Проаналізовано рішення Європейського суду з прав людини щодо України, які мають екологічний характер, здійснено узагальнення недоліків діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, які призвели до порушень екологічних прав громадян України, що випливають із справ, де наша держава виступала відповідачем та запропоновано шляхи їх усунення. Ключові слова: міжнародно-правовий акт, міжнародний договір, джерело екологічного права, рішення Європейського суду з прав людини, екологічні права, міжнародно-правовий стандарт, охорона довкілля, імплементація, апроксимація.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Шпарик Назар Ярославович. Початковий етап розслідування масових заворушень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Шпарик Назар Ярославович. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання