Децентралізація влади як чинник розвитку територіальних громад (досвід держав Європейського Союзу та України)

Дата
2021
Автори
Герасименко Лілія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання магістерської роботи було з'ясовано сутність явища децентралізації влади як чинника розвитку територіальних громад в державах Євросоюзу та Україні. А також відповідно до поставленої мети виконано такі задачі: - узагальнено теоретичні засади дослідження явища децентралізації влади та визначити статус територіальної громади як базового елементу та первинного суб’єкта інституту місцевого самоврядування; - схарактеризовано досвід децентралізації влади у державах Європейського Союзу та розвитку громад, з’ясовано суспільно-політичні процеси, що впливають на становлення та розвиток громад; - визначено особливості проведення реформи децентралізації в Україні та її вплив на розвиток територіальних громад.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Герасименко Л. Децентралізація влади як чинник розвитку територіальних громад (досвід держав Європейського Союзу та України) : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Лілія Герасименко. - Київ, 2021. - 191 с.