Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування у сучасних умовах

Дата
2016
Автори
Білограць Христина Романівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У досліджені показано, що існують різні класифікації, запропоновані дослідниками студентської періодики, але немає типології, яка б охоплювала всі її особливості. Про цю періодику не згадано в державних стандартах України. Узагальнивши наукові дослідження у галузі типології та дослідивши масив студентської періодики,у роботі запропоновано класифікацію функціонування студентського друкованого пресовидання та періодики в інтернеті. Студентські періодичні видання можна поділяти на друковані (газети, журнали) та періодичні видання в інтернеті (інтернет-видання (сайти) та електронні видання різних форматів, опубліковані на сайтах). Зважаючи на те, що електронні видання практично є аналогами друкованих, у своєму дослідженні ми розглядали та детально аналізували інтернет-видання як протиставлення друкованим. Оскільки студентська преса має свої особливості, пропонуємо таку класифікацію друкованих газет та журналів: офіційні видання вищих навчальних закладів, неофіційні видання ВНЗ, незалежні видання, видання студентських організацій, стінгазети. Також студентські періодичні видання поділяємо за типом фінансування (бюджетні, за благодійні спонсорські вклади та гранти, з комбінованим фінансуванням), за розповсюдженням (обласні, міські, ВНЗівські, факультетські) та за періодичністю (щотижневі, двотижневі, щомісячні, продовжувані). Також студентські періодичні видання поділяємо за типом фінансування (бюджетні, за благодійні спонсорські вклади та гранти, з комбінованим фінансуванням), за розповсюдженням (обласні, міські, ВНЗівські, факультетські) та за періодичністю (щотижневі, двотижневі, щомісячні, продовжувані).оголошення; форум; контакти. Такі переліки свідчать про те, що як і в друкованій пресі, так і на студентських сайтах, є рубрики присвячені навчанню, практичному досвіду, рубрики з соціальною інформацією.Проведені дослідження показали, що у більшості студентських видань художньо-технічне оформлення дуже яскраве і нестандартне, навіть якщо газети чорно-білі, студенти знаходять можливість підверстати певні графічні елементи (у тому числі велику кількість ілюстрацій), які привертають увагу. Багато підліткових періодичних видань перенасичені графічними елементами, такими ж виглядають і деякі видання студентів.Поділивши пресу за насиченістю художньо-графічними елементами та якістю поліграфічного виконання, було зробилено висновки, що можна виокремити три групи таких видань:повністю багатоколірні, перенасичені ілюстративними матеріалами, випущені великими накладами;частково багатоколірні або чорно-білі, на якісному папері з цікавими графічними елементами та ілюстраціями, наклади суттєво менші, ніж в попередньої групи;чорно-білі видання, у деяких з них наявні креативні художньо-технічні особливості, випущені маленькими накладами. Аналіз показав, що найчастіше під час верстання газетних матеріалів студенти-видавці: не дотримуються правил верстки зображень; не дотримуються правил верстки текстів; складають тексти занадто малим або різними кеглями; обирають несумісні кольори для оформлення шпальти та тексту. У дисертаційній роботі визначено основні проблеми студентської періодики та запропоновано шляхи їхніх вирішень. До таких проблем належать: проблема читання та взаємозалежності тематики опублікованих статей, свобода слова, фінансування, а також проблема створення нового студентського видання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
06 Журналістика , 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Білограць Х. Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування у сучасних умовах : дис. ... канд. соц. ком. : 27.00.04 – теорія та історія журналістики / Білограць Христина Романівна. - Київ, 2016. – 235 с.
Зібрання