Правові засади розподілу коштів між бюджетами

Дата
2016
Автори
Крупко Яна Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі доведено, що принципи розподілу коштів між бюджетами, по-перше, є однією із ключових ідентифікаційних ознак, які свідчать про самостійний статус інституту розподілу бюджетних коштів у системі фінансового права; по-друге, виконують роль опорної структури правового регулювання фінансових відносин, що є головною складовою предмета фінансового права; по-третє, визначають зміст методу правого регулювання фінансової діяльності, характерного для фінансового права. Надано авторську позицію щодо принципів розподілу коштів між ланками бюджетної системи є базовими ідеями, правовими засадами, що, з одного боку, відображають сталі погляди та суть даного процесу та розкривають його змістовні характеристики; з іншого боку, вони є загальноприйнятими вимогами, які виражаються в узагальнено-правовій формі й адресовані суб’єктам фінансово-правових відносин.Розкрито зміст поняттю «розподіл бюджетних коштів». Отже можна стверджувати, що розподіл бюджетних коштів як фінансово-правову категорію визначають як процес взаємодії ланок бюджетної системи між собою та в сукупності з діями держави в особі її органів, який спрямований на збалансування бюджетів, справедливий та ефективний розподіл суспільного багатства між окремими елементами бюджетної системи та їх взаємодії з метою погашення та уникнення дефіциту бюджету. Зазначено, що бюджетна система України має високий рівень централізації бюджетних коштів, що призводить до зосередження владних повноважень на рівні центрального уряду. Фінансова основа місцевих бюджетів є слабкою та непрозорою, бюджетна система України є недосконалою і гостро потребує наступних змін, а саме змін, що стосуються розподілу бюджетних коштів. Здійснений аналіз нормативних актів які закріплюють засади розподілу коштів між бюджетами. З’ясовано, що процес розподілу бюджетних коштів відбувається в умовах катастрофічної відсутності такої необхідної нормативно-правової бази, яка б регламентувала основні правові засади цього розподілу. Доведено, що конституційні принципи верховенства права та принцип справедливості є фундаментальними, вони створюють підґрунтя для побудови правової, демократичної та соціальної держави, і, як результат, налагодженості міжнародних зв’язків. Якщо розглядати принцип верховенства права в процесі розподілу коштів між бюджетами, то це означатиме, що правове регулювання даного процесу має здійснюватись на підставі пріоритету основних ідей, які склалися в процесі розподілу та перерозподілу суспільного багатства. Визначено, що принцип верховенства права в процесі розподілу бюджетних коштів полягає у пріоритеті первинних правових ідей, які втілені в принципах фінансового права. Даний принцип повинен визначатись наявністю правових законів (законів з правовим змістом) та неухильної взаємодії державної влади із правовими законами та правом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Крупко Я. М. Правові засади розподілу коштів між бюджетами : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Крупко Яна Михайлівна. - Київ, 2016. – 185 с.
Зібрання