Управління капіталом банку

Дата
2022
Автори
Годжаєва Фаріда
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було з’ясовано економічну сутність капіталу та його роль у діяльності банку. Визначено тлумачення термінів «банківського капіталу», що є однією з найбільш складних і сумнівних категорій у фінансовій науці, що призводить до його відокремлення від інших економічних категорій, таких як банківські активи, резерви, власні кошти, фонди. Було розглянуто класифікацію складових банківського капіталу та його основних функцій. Також були виявлені і розглянуті методи оцінки капіталу банку, методологічна основа для розрахунку, яка випливає з Базельської конвенції про капітал, Другої банківської директиви ЄС та Директиви ЄС про власні кошти. Було розглянуто загальну характеристику банків України. Прoвeдeнo горизонтальний та вертикальний аналіз, проаналізовано управління капіталом банків різних банківських груп. Також було визначено оцінки достатності та захищеності капіталу банків
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Годжаєва Ф. Управління капіталом банку : кваліфікаційна магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Годжаєва Фаріда . - Київ, 2022. - 51 с.