Розробка системи детекції гістопатологічних зображень для виявлення патологій в тканинах легень

Дата
2023
Автори
Кошовий Богдан Федорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає у розробці системи детекції раку легенів на основі аналізу гістопатологічних зображень з використанням методів машинного навчання і глибокого навчання. Об’єкт дослідження - гістопатологічні зображення зразків тканини легенів, отриманих під час медичних обстежень з метою діагностики раку легенів. В ході дослідження було використано ряд інструментів та методів. Зокрема, було застосовано згорткові нейронні мережі (CNN) для аналізу зображень та класифікації ракових та не ракових клітин. Було використано кілька підходів до попередньої обробки та нормалізації зображень, зокрема методи збільшення контрасту та ліквідації зеленого каналу. Результати дослідження демонструють, що застосування глибокого навчання для аналізу гістопатологічних зображень може значно підвищити ефективність діагностики раку легенів. Новизна роботи полягає в тому, що вперше було досліджено вплив різних методів нормалізації зображень на ефективність класифікації ракових клітин. Ключові слова: рак легенів, гематоксилін та еозін, комп’ютерний зір, згорткова нейронна мережа, резидуальна архітектура, нормалізація гістопатологічних зображень.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Кошовий Б. Ф. Розробка системи детекції гістопатологічних зображень для виявлення патологій в тканинах легень : кваліфікаційна робота … бакалавр : 124 Системний аналіз / Кошовий Богдан Федорович. – Київ, 2023. – 57 с.