Система підтримки прийняття рішень забезпечення функціональної стійкості організаційної системи

Дата
2022
Автори
Білоног Анна Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті виконання дипломної робот було розроблено систему підтримки прийняття рішень забезпечення функціональної стійкості організаційної системи. Було проведено аналіз теми дослідження, а саме функціональної стійкості. Аналіз публікацій та наявних застосунків показав, що додатків для забезпечення функціональної стійкості саме організаційної системи поки не існує.Також було спроектовано модель використання процесів, модель роботи СППР у вигляді «чорного ящика» у нотації IDEF0. Була побудована діаграма процесу прийняття рішення про заміну працівника, а також розроблений алгоритм заміни працівника з урахуванням функціональної стійкості організаційної системи. Було спроектовано базу даних працівників, яка містить таблиці з посадами, департаментами, функціями організації в цілому та кожного працівника окремо, а також таблицю завдань поточного дня та журнал присутності. Також база даних містила таблицю, яка мала в собі перелік функцій працівника та їх оцінки виконання, визначені експертами наперед. Було визначено інструменти для розробки додатку, його архітектура. Створено інтерфейс користувача з різними формами для роботи з базою даних та сторінками для редагування даних та знаходженням заміни працівнику. Було реалізовано алгоритм знаходження заміни відсутньому працівнику з урахуванням функціональної стійкості.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Білоног А. І. Система підтримки прийняття рішень забезпечення функціональної стійкості організаційної системи позичальника : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Білоног Анна ІгорівнаІ. - Київ, 2022. – 86 с.