Філософія прагматизму Джорджа Герберта Міда (історико-філософський аналіз)

Дата
2018
Автори
Самчук Володимир Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації досліджено основні засади філософського прагматизму Дж. Г. Міда, проаналізовано його історико-філософські праці; через порівняння зі спорідненими версіями класичного прагматизму встановлено їх суттєві, але критично диференційовані впливи на оригінальну версію інтерактивного прагматизму Дж. Г. Міда. Розкрито специфіку філософсько-прагматичних інтерпретацій ідей британського емпіризму, класичного німецького ідеалізму, філософії творчої еволюції, біологічно-еволюційної теорії. Проаналізовано низку характерних сучасних підходів до теоретичної спадщини американського прагматиста, включно з альтернативними. Наведена історико-філософська аргументація (шляхом порівняння філософії освіти Дж. Дьюї та Дж. Г. Міда) на користь актуальності інтелектуального й практично-прикладного аспекту філософського прагматизму Дж. Г. Міда у контексті сучасних демократичних процесів. Ключові слова: Джордж Герберт Мід, філософський прагматизм, історія філософії, теорія самості, плюралізм, соціальні практики, еволюція, науковий експерименталізм, філософія освіти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Самчук В. А. Філософія прагматизму Джорджа Герберта Міда (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 історія філософії / Самчук Володимир Андрійович - Київ, 2018. - 20 с.
Зібрання