Стратегія посилення конкурентних позицій іноземних компаній на ринку професійних послуг України

Дата
2022
Автори
Ручка Петро Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході проведеного дослідження було здійснено аналіз сутності та видів міжнародної конкурентоспроможності підприємств, було запропоновано авторське визначення поняття «конкурентоспроможності підприємства», яке за своєю структурою дозволило узагальнити існуючу категоріальну базу, запропоновану українськими та іноземними дослідниками, також було проаналізовано основні види міжнародної конкурентоспроможності підприємств на основі класифікації американського вченого Майкла Портера. Українськими та іноземними вченими досліджено значну кількість підходів до класифікації міжнародної стратегій підприємств. Кожен з альтернативних варіантів акцентує свою увагу на окремих важливих аспектах діяльності. Відповідно до розуміння напрямків діяльності компанії, її конкурентних позиції, поведінки, ресурсів та інших факторів можна визначити вид міжнародної конкурентної стратегії, яка використовується, та оцінити її позитивні та негативні аспекти. В ході аналізу існуючих методів оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємств було виділено основні методи, які найкраще підходять для оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку професійних послуг, враховуючи умови ринку на особливості ведення операційної діяльності. До даних методів було віднесено ефективності стратегії посилення конкурентних позицій найкращими методами є SWOT-аналіз, матриця BCG, Матриця Shell/DPM, багатокутник конкурентоспроможності, карта конкурентних груп, а також методи фінансово-економічного аналізу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Ручка П.М.Стратегія посилення конкурентних позицій іноземних компаній на ринку професійних послуг України : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Ручка Петро Миколайович. - Київ, 2022. – 91 с.