Реалізація алгоритму «розподіляй та володарюй» для побудови діаграми Вороного

Дата
2023
Автори
Головень Євгеній
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі було висунуто задачу, для якої було розроблено доповнення до вже існуючої бібліотеки CGLib у вигляді алгоритму розділяй та пануй для побудови діаграми Вороного. Під час виконання роботи було проаналізовано існуючі реалізації алгоритмів для побудови діаграми Вороного та наведені переліки їх сильних та слабких сторін. Також було розроблено допоміжний застосунок для спрощення робочого процесу. Додатково було надано декілька можливих напрямків для подальшого вдосконалення та узагальнення розроблених рішень, які можуть стати основою для майбутніх досліджень і розробок. Ключові слова : обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка, діаграма Вороного, алгоритм розподіляй та пануй.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Головень Є. Реалізація алгоритму «розподіляй та володарюй» для побудови діаграми Вороного : кваліфікаційна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Головень Євгеній. – Київ, 2023. – 43 с.