Позиціонування як механізм формування громадської думки

Дата
2021
Автори
Казначеєв Максим Вячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
За результатами проведення контент-аналізу ЗМІ було встановлено, що найактуальнішими темами для українців можуть бути пандемія COVID-19 та військовий конфлікт на сході України. За час проведення дослідження дані категорії тем найчастіше зображувалися у ЗМІ. Було встановлено, що загроза від COVID-19 сприймається досить великою кількістю респондентів як навмисно перебільшена. Серед можливих причин таких установок можуть бути, з однієї сторони, загальна недовіра до сучасної політичної системи, політиків та інституцій, а з іншої, уникнення невизначеності та зменшення тривоги. Встановлено, що позиції респондентів, які потрапили у категорію власників великого/середнього бізнесу, надають крайні оцінки, підтримуючи східний полюс. Крім цього до східного вектора тяжіє категорія респондентів з базовою середньою освітою. Позиції респондентів, котрі потрапили до категорії професіоналів, технічних службовців, кваліфікованих робітників та людей, основний дохід яких характеризувався здачею в найм або орендою, характеризувалися як прихильники крайнього полюса західного вектора. Соціально-демографічні групи об’єднані у дані категорії характеризуються схильністю надавати крайні оцінки представлених у дослідженні конфліктних тем. Студенти, молодь та власники малого бізнесу надавали переважно помірні оцінки конфліктним темам. При цьому важливо зазначити, що регіон проживання зіграв незначну роль при оцінках конфронтаційних тем. Соціально-демографічні характеристики респондентів не виявилися надійними предикторами їхніх позицій. Невираженість даних зв’язків може бути пов’язаною з малою кількістю респондентів. Через малі об’єми вибірки більшість аналізованих категорій могли виявитися статистично незначимими. Таким чином індивідуальні та випадкові показники могли нівелювати загальні тенденції у масиві даних, тому дані результати варто сприймати лише як розвідувальне дослідження та апробацію методу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Казначеєв М.В. Позиціонування як механізм формування громадської думки : дипломна робота : 053 Психологія / Казначеєв Максим Вячеславович. . - Київ, 2021. – 109 с.