Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні

Дата
2017
Автори
Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена науковому дослідженню теоретичних та практичних засад реформування судової системи України, що зумовило необхідність з’ясування сутності судової реформи, методології її реалізації, закономірностей і особливостей її перебігу, історичного розвитку судової системи та впливу на цей процес міжнародних стандартів, а також дослідження значення судової реформи у механізмі формування громадянського суспільства. Сформульовано та розкрито зміст вимог, яким повинна відповідати судова реформа. Охарактеризовано технологію її проведення та визначено основні складові стратегії реформування судової системи. З’ясовано значення судової реформи у забезпеченні стабільності судової системи. Особливу увагу приділено вивченню історичного розвитку вітчизняної судової системи. Окремо проаналізовано вплив міжнародних стандартів на процес реалізації судової реформи в Україні, чільне місце серед яких посідають конвенційно-правові позиції ЄСПЛ. Також з’ясовано роль судової реформи в процесі розвитку громадянського суспільства. Ключові слова: судова реформа, судова влада, судова система, судоустрій, громадянське суспільство, транспарентність, легітимність, стабільність судової системи, розвиток судової системи, історія судової реформи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Хотинська-Нор О. З. Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні : автореф. дис. ... д-р. юрид. наук : 12.00.10 судоустрій; прокуратура та адвокатура / Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна - Київ, 2017. - 38 с.
Зібрання