Особливості сприйняття УПЦ в засобах масової інформації України

Дата
2016
Автори
Задоянчук Оксана Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У нашому дослідженні було виявлено особливості сприйняття УПЦ в медійному просторі України. Теоретико-методологічну основу роботи склали праці зарубіжних та вітчизняних науковців, котрі зосереджували свої дослідження на вивченні комунікації, теоріях мовної комунікації, моделях комунікативного акту, рівнях комунікаційних процесів, релігійній комунікації християнства, трансформаціях релігійного життя, історії православної церкви, становленні та особливостях державно-церковних відносин в Україні, специфіці православної комунікації тощо. Оскільки об’єктом нашого дослідження визначено УПЦ, а предметом ― особливості сприйняття УПЦ в світських та релігійних засобах масової інформації, то необхідно було встановити правовий статус цих ЗМІ. Так, ми зробили висновок, що нормативно-правовою базою для виокремлення правових засад функціонування релігійних ЗМІ в країні є Конституція України та міжнародні правові документи, що імплементовані державою. Окрім цього, на рівні державних структур та громадських організацій ведеться контроль та створюються ініціативи щодо подальшого вдосконалення основних та другорядних положень. Крім того, в роботі набули розгляду Закони України, зокрема ті частини, що стосуються друкованих ЗМІ, теле- та радіопроектів тощо. Дослідження питання функціонування українського православ’я в медійній сфері показало, що попередні розвідки здебільшого були здійснені журналістами, тому вони є більш загальними та мають на меті виявляти загальні тенденції явища релігійної преси, розглядаючи її на кшталт світської. Представленість православних церков у теле- та радіоефірах, в мережі інтернет раніше не розглядалася. Відзначаючи високий рівень впливу ЗМІ на традиційні системи в цілому, погоджуючись з тим, що рівень залученості до трансформаційних процесів православних церков як у світі, так і в Україні перебуває на етапі становлення, нам вдалося довести, що представники УПЦ займають лідируючі позиції серед православних церков в Україні. Останнє було здійснено шляхом контент-моніторингу друкованих ЗМІ, телепроектів, радіопроектів, перегляду інтернет-джерел. Ключові поняття: православна церква, Україна, сприйняття, комунікація, світські та релігійні засоби масової інформації, медіатизація.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Задоянчук О. О. Особливості сприйняття УПЦ в засобах масової інформації України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 релігієзнавство / Задоянчук Оксана Олександрівна. - Київ, 2016. - 210 с.
Зібрання