Політичний аспект українського фольклору

Дата
2016
Автори
Лихограй Роман Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну робту присвячено дослідженню наджанрової категорії «політичний фольклор». У роботі запропоновано стратегію ідентифікації політичних текстів, що різняться низьким та високим рівнями семіозису, а також простежено трансмісію політичних смислів у синхронії і діахронії. Представлено політичні стереотипи етнічних, релігійних, соціальних, світоглядних груп на різних рівнях політичного конфлікту. На прикладі різночасового та різножанрового матеріалу представлено загальнонаціональні політичні концепти автохтонного населення України. Продемонстровано шляхи їх реалізації та трансляції на сучасному етапі. У роботі аналізуються поетичні особливості моделювання політичних образів у фольклорі, їх атрибутивні та ментальні маркери. Здійснено розподіл політичних текстів: неказкової прози – за тематикою політичного кофлікту; соціально-побутової лірики та паремій – за ціннісною парадигмою; новотворів – за механізмами реалізації у статиці та динаміці. Ключові слова: політичний фольклор, трансмісія, образ, етностереотип, семіозис, наджанрова категорія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Лихограй Р.В. Політичний аспект українського фольклору емігрантами : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 фольклористика / Лихограй Роман Володимирович. - Київ, 2016. - 20 с.
Зібрання