«Кордоцентризм» в етичній перспективі

Дата
2021
Автори
Карпінська Ніколь Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дипломної роботи є дослідження кордоцентризму в етичному аспекті. У ході виконання дипломної роботи було розглянуто розвиток концепту кордоцентризму в філософсько-етичних інтерпретаціях; виявлено та проаналізовано мотиви кордоцентризму в контексті складності етичного пізнання моралі; досліджено основні аспекти «філософії серця» у духовній традиції українського народу; проаналізовано філософсько-етичну концептуалізацію «серця» у працях Г. Сковороди, П. Юркевича та Д. Чижевського; з’ясовано сучасну філософсько-етичну перспективу «кордоцентризму» як осередку духовності українського народу. Найповніше явище кордоцентризму проявилося в філософсько-релігійній думці українського народу, оскільки воно безпосередньо пов’язане з особливостями національного характеру українців та їхньою ментальністю. Створення братських шкіл, Острозької школи та Києво-Могилянської академії сприяли поширенню ідей кордоцентризму та збереженню культурних традицій народу. Багато українських філософів та культурних діячів досліджували проблему «філософії серця», її основні аспекти та моральні цінності. Філософсько-етичні питання кордоцентризму були домінантними у творчості Г. Сковороди, П. Юркевича та Д. Чижевського. Вони намагалися дослідити та інтерпретувати основні принципи християнської моралі, «нерозривність» людини та природи, питання гуманізму та пізнання духовної сутності людини, до морально-емоційного центру людини. Останнім часом особливо актуальним є звернення до традицій народу, концепцій кордоцентризму, щоб відновити духовну єдність та жити справжніми моральними цінностями, які допоможуть краще пізнати себе і людей, які поруч. Дедалі частіше виникають моральні практики кордоцентризму, що допомагають пізнати моральні аспекти існування, утвердити для самого себе правильні правила поведінки у соціумі, покращити свій духовний та душевний світ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Карпінська Н. В. «Кордоцентризм» в етичній перспективі : кваліфікаційна робота … бакалавра : 034 Культурологія / Карпінська Ніколь Володимирівна. - Київ, 2021. – 53 с.