Кафедра східнослов’янської філології та інформаційно-прикладних студій

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 15
 • Документ
  Художня парадигма українських образів і символів у прозі А.Чехова
  (2023) Момот Катерина; Подденежна Олена Володимирівна
  Мета дослідження: проаналізувати використання українських символів у прозі Антона Чехова та виявити особливості їх художньо-образної парадигми Об'єкт дослідження : художньо-образна парадигма українських символів. Предмет дослідження : проза Антона Чехова. У роботі проаналізовано творчість Антона Чехова з точки зору використання українських символів. Визначено особливості художньо-образної парадигми українських символів у творчості А.Чехова. Досліджено зв'язок використання українських символів з іншими елементами художнього стилю А.Чехова. Проаналізовано вплив української культури на творчість А.Чехова. Порівняно використання українських символів у творчості А.Чехова з використанням символів інших культур у творчості письменника.
 • Документ
  Проза еміграції: концептуальні особливості світобудови (на матеріалі прози В.Набокова)
  (2023) Піонтік Анастасія; Бєляєва Ніна Вікторівна
  Мета дослідження - визначити та проаналізувати концептуальні особливості світобудови у метатекстуальній площині прози В.Набокова. Об’єктом дослідження є прозаїчні твори В. Набокова «Машенька» (1926), «Захист Лужина» (1929) . Предметом дослідження є текстологічні елементи поетики метатекстуальності в романах В. Набокова та їх актуалізація у контексті самоідентифікації автора в умовах еміграції. Дослідження концептуальних особливостей світобудови в прозі В.Набокова є важливим для розуміння його творчого стилю та тематики. У роботі проаналізовано засоби репрезентації поетики метатекстуальності у прозі В.Набокова; досліджено концептуальні особливості світобудови в романах "Машенька" та "Захист Лужина" з урахуванням впливу еміграційного досвіду автора; визначено особливості творчого стилю В.Набокова.
 • Документ
  Технології мовленнєвого впливу у мультимодальних текстах воєнної доби
  (2023) Погорілова Марія; Снитко Олена Степанівна
  Метою дослідження є визначення ролі, яку мультимодальні тексти відіграють у процесі розгортання кризових комунікацій воєнної доби, з’ясування сугестивного механізму, за допомогою якого здійснюється емоційно-психологічний вплив на авдиторію в аспекті формування певних ідеологічних настанов українського суспільства. Предметом дослідження є суггестивні механізми впливу в мультимодальних текстах періоду воєнної доби, які сприяють терапевтичному чи патогенному ефектам. Об’єктом дослідження є емоційно насичені мультимодальні тексти періоду воєнної доби, зокрема пісні популярних українських артистів, які реалізують ряд певних наративів. У роботі виявлено специфіку різноманітних засобів сугестивного впливу та наведено приклади їх практичного застосування; розкрит особливості ритму як одного з найважливіших засобів сугестивного впливу; показано, яким чином здійснюється інформаційно-психологічний захист людини в умовах гібридної війни; окреслено особливості мультимодальних текстів у зв’язку із багатоканальністю передачі інформації споживачу; визначено специфіку та головні ознаки кризових комунікацій в межах актуальних трендів кризових часів; показано, як різні креолізовані тексти функціонують в умовах гібридної війни росії проти України, створюючи певні когнітивні ефекти в сугерендів; виявлено риси російської пропаганди та продемонстровано ланцюг конкретних практичних дій для боротьби з деструктивними ворожими наративами.
 • Документ
  Лексикографічний опис античних фразеологізмів У багатомовному словнику
  (2023) Сафронов Артем; Дядечко Людмила Петрівна
  Метою роботи є розробка основних принципів фразеографічного відбиття усталених зворотів у багатомовному словнику лінгвоенциклопедичного типу. Об’єктом дослідження фразеологізми — крилаті вислови античного походження в українській, російський, білоруській, польській, англійській, іспанській та португальській мовах. Предметом дослідження є лексикографічне відбиття семантичних, прагматичних, лексико-граматичних і функціонально-стилістичних характеристик неоднослівних античних міфонімів. У роботі охарактеризовано головні етапи розвитку багатомовної лексикографії; вивчено термінологічний апарат обраного напрямку дослідження, визначено диференційні ознаки основних понять у сфері перекладної/багатомовної лексикографії; обумовлено лінгвоенциклопедичний та перекладацький характер багатомовного словника, що описує фразеологізми античного походження, які в своїй внутрішній формі зберігають пам’ять про культурні шари не тільки античної епохи, але й нового часу та сьогодення; розроблено макро- та мікроструктуру мультимедійного багатомовного словника античних фразеологізмів.
 • Документ
  Поетика нон-фікшн у прозі Сергія Довлатова
  (2023) Василенко Антон; Подденежна Олена Володимирівна
  Метою роботи є аналіз творчості Сергія Довлатова у контексті функціонування та жанрово-стилістичних тенденцій нон-фікшн літератури. У роботі розглянуто елементи нон-фікшн як літературного прийому в творчості письменника Довлатова. На прикладі його п'яти творів: Компроміс, Зона (Записки наглядача), Заповідник, Валіза та Наші проаналізовано питання елементів нон-фікш матеріалу, спосіб інтеграції цього матеріалу та ставлення героя та автора, оскільки в образі героя відображається життя Довлатова. Проаналізовано природу документальності взагалом, оскільки документальний матеріал у Довлатова інтегрується у різний спосіб. Текст у творах, який не виступає документом, наповнений автобіографічним матеріалом. Тому спостерігається різновид використання документального матеріалу. Довлатов сам оцінював свій документалізм як псевдодокументальний. У роботі підтверджено оцінку помилкового документалізму та проаналізвано причини інтеграції псевдодокументального матеріалу у творах письменника. Незважаючи на те, що теми твору зовсім відрізняються одна від одної літературний світ у Довлатова побудований на фрагментах, у яких найголовнішу роль грає випадок, нестача логіки, тобто, одним словом – абсурд. Документальний матеріал у Довлатова використовується з метою сприяння зображенню його фікційного абсурдного літературного світу. Цим підтверджується вирішальне значення документальності у поетиці Сергія Довлатова.